Jo Van Rossem

Meer over Jo Van Rossem

Met fotografie kan je alle kanten op. Je kan het gebruiken als instrument om te proberen de werkelijkheid voor de lens zo goed mogelijk weer te geven, of je kan proberen de werkelijkheid te overstijgen…..

Het probleem met die “werkelijkheid” is dat ze vluchtig is, plaatselijk en vergankelijk. Mijn werkelijkheid nu is anders dan die van jou, twee meter verder, tien minuten later.

Een foto is een weergave van een klein stukje werkelijkheid dat slechts een fractie van een seconde geduurd heeft. En dat is nu juist de kracht van fotografie.

Door dat kleine moment te isoleren van de rest, gaat de context verloren en moet de toeschouwer op zoek gaan naar het verhaal achter de foto. Hij/zij moet zelf de ontbrekende informatie invullen en zo krijgt het beeld een eigen dynamiek….

Jo Van Rossem is architect van opleiding en vormt samen met Karin De Winter een fotografiekoppel.

Jo stelt van 17 augustus tot en met 3 september voor een tweede maal tentoon bij Nobody&Friends.