Greet Cassiers

Meer over Greet Cassiers

Greet vond haar inspiratie  in eerste instantie in het werk van de kunstenaars uit de Cobragroep : Karel Appel, Alechinsky, Asger Jorn, Eugene Brands.

Ook  in  het lyrisch abstracte werk  van de Chinese Zao Wou-Ki  die jarenlang in Frankrijk werkte, herkende ze een meester.

Lyrisch abstract is ook de naam die bij haar vroege werk past. De kleuren drukten datgene uit waarvoor geen woorden zijn. Pas na het scheppingsproces is er ruimte voor reflectie, titels en namen.

De voorbije jaren ging ze meer figuratief werken. Met name werd Greet de voorbije jaren bewogen door de realiteit van de stromen mensen die  huis en haard dienden achter te laten. Het verbond haar met de vluchtelingenverhalen van haar eigen familie uit een ver en een recent verleden.   Vluchtelingenverhalen zijn van alle tijden!  Het inspireerde haar tot de reeks ‘Zij verlieten huis en haard’. Waarvan enkele schilderijen te zien zijn op de tentoonstelling.

Het voorbije jaar kwam de reeks ‘Ode aan de verbeelding!’ tot stand. Want  fantasie en verbeelding  zijn de bron voor verandering. En …… verandering is nodig in deze tijd.

Het is tevens een stap van meer ernstig werk naar een lichtere en zelfs vaak humoristische toon. Maar steeds blijft haar werk de toeschouwer aanspreken in zijn veelkleurigheid!