Jens Devrome

Meer over Jens Devrome

Jens Devrome (1994) is een jonge Belgische kunstenaar die zijn
inspiratie haalt bij Action Painting en het Abstract Expressionisme. Jackson
Pollock is zijn grote stijlvoorbeeld. Het oeuvre van Devrome is kleurrijk en tast
de grenzen af van kunst. Zo gebruikt de kunstenaar niet alleen het klassieke
canvas als doek, ook meubels, papier en fotografie worden als middel ingezet
om zijn boodschap over te brengen. Devrome zoekt een tastbare
manier van erkenning : als kunstenaar in de eerste plaats, maar ook als
mens. De zoektocht naar een eigen stijl moet bewijzen dat hij iemand ís.
Dat het werk van Devrome zich daarbij niet in één hokje laat onderbrengen,
getuigt van zijn zoektocht naar een eigen signatuur waarbij kleur en
persoonlijke expressie de rode draad zijn.