Elke Hubens

Meer over Elke Hubens

Van jongs af aan is Elke Hubens geboeid door de essentie van het menselijke bestaan. Met haar werk onderzoekt ze wat ons als mensen met onszelf, elkaar en onze omgeving verbindt.

Met haar Human Landscapes verbeeldt ze het verhaal van Elckerlyc. Ze laat haar werk getuigen van de sporen die door deze landschappen trekken. Ze toont de stille kracht die uit onze kwetsbaarheid en kwetsuren spruit, het verlangen naar verbinding versus de nood aan eenzelvigheid, maar vooral: de mens als nederig deeltje van een levend universum en een afspiegeling van diens schone maar vaak wrede natuur.

Elke Hubens’ beelden zijn stuk voor stuk uniek. Ze werkt uitsluitend met klei, een fragiel maar krachtig oermateriaal. Ze houdt ervan hoe het - net als het leven - in een eeuwige cyclus beweegt: van aarde naar klei naar steengoed en weer terug naar aarde. Zelfs na zijn passage in de oven blijft steengoed transformeren: kleur, glazuur, breuklijnen of het spel van licht veranderen het beeld in iets nieuws.

Als beeldhouwer is Elke Hubens grotendeels autodidact, al volgde ze les bij kunstenaars als Erica Chaffart, Monique Donckers, Miek Sysmans, ...  . Daarnaast is ze copywriter en verhalenverteller, zowel op papier als op het podium en moeder van twee zonen, waarvan de jongste werd geboren met het syndroom van Down.