Christophe Bautil

Meer over Christophe Bautil

°1981 en herboren in 2004, het jaar waarin zijn inspiratiebron het maanlicht zag.

Het is deze gebeurtenis, deze ontmoeting, dat doorheen zijn werk stroomt. Doordat het ene zichtbaar wordt of enkel kan bestaan door haar uiterste zijn ze noodzakelijkerwijs verbonden met elkaar.

Het ontmoeten van elkaar en zo het in harmonie vallen met elkaar kunnen in de meeste gevallen voor een transcendentie zorgen en het is de toeschouwer die getuige wordt van dit tafereel.