Beatrice Milanesi

Meer over Beatrice Milanesi

Schilderen is voor Beatrice altijd essentieel geweest om een andere soort realiteit te manifesteren, een realiteit die emoties, blikken en stilte weergeeft.
Het onderwerp waarmee zij zichzelf graag uitdrukt zijn portretten.  Zij zoekt via het schilderen een weg om dichter en dichter bij de gevoelens van haar verschillende personnages en onderwerpen te geraken, het lijkt soms of zij zichzelf of de kijker een spiegel voorhoudt.
To Beatrice, painting has always been essential to manifest and depict a different type of reality, a reality that talks about emotions, glances, and silence.
The object through which I like to express myself is prevalently portraying visages.
My research wants to persecute the goal to get closer and closer to reading through my painting,
different types of feelings and personalities in the different subjects.. sometimes maybe mirroring ourselves in them.