Bart Persoons

Meer over Bart Persoons

De kunstwerken van Bart Persoons geven vooral een gevoel weer van structuur, orde, focus.

Maar ook op zoek zijn naar, als mens.

Bart zocht naar een manier om de chaos in zijn hoofd, de mentale druk van zich af te
schilderen, door eenvoud te schetsen, door structuur op zijn canvas aan te brengen.

Die rust vond hij in de verticale, gekleurde streep.

De repetitieve handeling brengt hem in een trance, in een poging zijn focus op de eenvoud en rust te brengen.  Het uiteindelijke werk toont een veelheid aan verticale streepjes.

Deze verticale streepjes vertegenwoordigen de mens in volle abstractie : “The Little People”.